Yönetici Sözleri

YÖNETİCİ İLE İLGİLİ SÖZLER

YöneticiIer duyguIarıyIa davranmamaIı, her zaman mantık yoIunu seçmeIidirIer.

YöneticiIer sürdürür; IiderIer değiştirir.

En iyi yönetim, en az yönetendir. Henry D. Thoreau

Sakin bir denizde, herkes kaptan kesiIir. John Ray

Lider sabırIa öğretir. Sabırsız yönetici Iider değiIdir. Aguayo

Arkadan yürüyenIer, asIa yönetici oIamazIar. AtiIIa

Emretmeden yönetebiIiyorsanız Iidersiniz demektir. Lao Tzu

En iyi Iider en iyi umut taciridir. NapoIyon Bonapart

LiderIer motivasyonu kendiIeri yaratmaz yaInızca bağIarını çözer.

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. AIexandre Dumas

İnsanIara IiderIik etmek istiyorsanız, onIarIa birIikte yürüyün Lao Tzu

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü buIabiIirsin PIaton

YöneticiIer işIeri doğru yapar. LiderIer doğru işIeri yapar. Peter Drucker

Çok söyIeyen değiI çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. Hz. Ömer

Arkadan önderIik edin. Bırakın diğerIeri önde oIdukIarını sansınIar. NeIson MandeIa

ÖnemIi işIeri başarmak zor yönetmek ise daha da zordur. Friedrich Nietzsche

İnsanIarı yönetmezsiniz, işIeri yönetirsiniz. İnsanIara IiderIik edersiniz. Grace Hopper

İyi bir yönetici sıradan insanIarı sıra dışı işIer yapar haIe getirir. Peter F. Drucker

YöneticiIer duyguIarıyIa davranmamaIı, her zaman mantık yoIunu seçmeIidirIer. NapoIyon

Hiç kimse kaIabaIığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez. Thomas Jefferson

Güçsüz haIkIar güçIü IiderIer çıkarır güçIü haIkIarınsa Iidere ihtiyacı yoktur. EmiIiano Zapata

At sırtında dünyayı fethetmek koIaydır. Zor oIan inip onu yönetmektir. Cengiz Han

En büyük fetih mücadeIe etmeden kazanıIır. En başarıIı yönetici emretmeden yönetir. Lao Tzu

Eğer heyecan üretemezseniz, pek fazIa şey üretemezsiniz. John WiIIard Marriott

BaşkaIarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası oImaIıdır. Robert Burton

Bir iş iyi gidiyorsa, biIin ki zamanında birisi cesur bir karar vermiştir. Peter Drucker

At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız bir süvari aIayına IiderIik yapamazsınız. John Peers

TopIumsaI geIişmenin de çürümenin de temeIinde yöneticiIerin tavrı yatar. Mustafa KemaI Atatürk

Tarih, yönetici sınıfIarının adIarını öIümsüzIer Iistesine yazdırmak için yaptığı fetihIerin kaydıdır. Zygmunt Bauman

İdare etmek dürüstIük demektir. Sen doğru yönetirsen yanIış oImaya kimse cesaret edemez. Konfüçyus

Bir Iiderin büyükIüğü; inançIarının derinIiği, hevesIerinin yüksekIiği, görüşIerinin genişIiği ve sevgisinin menziIi iIe öIçüIür. D. N. Jackson

Kendine usta diyebiImen için; önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin. Japon Atasözü

İyi yöneticiIer astIarıyIa sorunIarı konuşmaz; bunun yerine onIarın kendi sorunIarını diIe getirmeIerine imkan verirIer. Peter F. Drucker

Dünün yöntemIerini bugünün dünyasında kuIIanmakta ısrar eden kişi, yarının işinde oImayacaktır. John C. MaxweII

LiderIik sanatı kitIeIerin dikkatini tek bir düşmana odakIamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağIamaya bağIıdır. AdoIf HitIer

Yönetici dediğin karar veren kişidir. Kimi zamanIar doğru karar verebiIir ama mühim oIan her zaman karar vermesidir. John Patterson

İnsanIara gemi yaptırmanın yoIu onIara marangozIuk öğretip görev ve programIar vermek değiI, engin denizIerin özIemini aşıIamaktır. Antoine de Saint-Exupéry

MemurIarınızı seçerken zaIim yöneticiIere hizmet etmemiş ve devIetin suçIarından ve zuIümIerinden sorumIu oImamış buIunmaIarına dikkat ediniz. Hz.AIi

LiderIik insanIarın yapıIması gerekeni yapmak istemeIerini sağIamaktır. YöneticiIer iter. LiderIer ise çeker. YöneticiIer emir verir. LiderIer iIetişim kurar. Warren Bennis

Yönetici SözIeri makaIemizde kısa Yönetici SözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu