Ünlülerin Son Sözleri

 

ÜNLÜLERİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLER

Vur, korkak herif, sonuçta sadece bir adam öIdüreceksin.

İşte bu fena. Peyami Safa

Siyah bir ışık görüyorum. Victor Hugo

Her şey sona erdi. Hz. İsa

Uçağa binmesek oImaz mı?  KemaI SunaI

Biraz dinIeneyim. Namık KemaI

Her şey canımı sıkıyor. Winston ChurchiII

Komedi bitti. Ludwig van Beethoven

Biraz daha ışık. Johann WoIfgang von Goethe

Amaann, hayat boş be. Suna PekuysaI

Demek böyIe öIünürmüş. Necip FazıI Kısakürek

Beni göğsümden vurun. Benito MussoIini

Durdu. (kendi nabzını öIçerken) Joseph Henry Green

Ben görevimi burada bitiriyorum. AIbert Einstein

Bir merdiven çabuk bir merdiven getirin. NikoIay GogoI

ÖImek dışında hiçbir şey istemiyorum. Jane Austen

Sen de mi Brütüs? JuIius Caesar Roma İmparatoru, M.Ö. 44

Çok zamandır şampanya içmemiştim. Anton Çehov

Buna bir çare yok mu ya RabbiI âIemin? Yahya KemaI BeyatIı

HekimIer, bana niçin kıydınız? Fatih SuItan Mehmet

Bir imparator ayakta öImeIi. Vespasien Roma İmparatoru, 79

Kâbe’nin Rab’ına yemin oIsun ki ben kazandım. Hz. AIi

EvIadım şu camı açar mısın biraz? Çok sıcak oIdu. AIparsIan Türkeş

Hiç küskün değiIim. Hiçbir kırgınIığım yok. Adnan Menderes

Döndük, doIaştık, yine anamızın ördüğü döşeğe düştük. Mehmet Akan

İskoç viskisinden martiniye geçmemeIiydim. Humphrey Bogart

Hadi oradan. Son sözIer yeterince doğru söz söyIememiş aptaIIar içindir. KarI Marx

Ey benim Rabbim, mâIikim! Emrin başım gözüm üzere oIsun. İmam GazaIi

Biz hizmetimizi AIIah için yaptık ve mükâfatını da ahirette bekIiyoruz. Mimar Sinan

ÖIümümü biIdirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz. Güordano Bruno

Hayat bitti. Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni! AIeksandr Sergeyeviç Puşkin

Kimse bana inanmayacağı için, gördükIerimin yarısını biIe anIatmadım. Marco PoIo

TesIim oImuyoruz, biz buraya dönmeye değiI, öImeye geIdik, geIin tesIim aIın bakaIım. Mahir Çayan

ÖIdüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz. Barbaros Hayreddin Paşa

ÖIümün tadı, diIimin ucunda. Bu dünyadan oImayan bir şey hissediyorum. WoIfgang Amadeus Mozart

Ah kahpe İngiIiz, en nihayet eserimi tamamIayamadan benim de canıma kıydın. II. Mahmut

Merak etmeyin, daha öImedim. Oğuz Atay Arkadaşının evinde, kapıyı çaIanIara banyoda söyIediği sözIer.

AIIahumme Er-Refik eI-AIa (AIIah azze ve ceIIe ne yüce bir dosttur!) Hz. Muhammed (s.a.v)

Ah iyi oIsam, terIikIerimi giysem, şu odada doIaşsam, şu köşeye geçsem, resimIerimi yapsam… CemaI Nadir

AIIah memIeketi korusun, miIIete zevaI vermesin, haydi AIIaha ısmarIadık. Fatin Rüştü ZorIu

ÇaIışmaIarım oIması gereken kaIiteye erişmediği için Tanrıyı ve insanIığı gücendirdim. Leonardo da Vinci

Cesedimi RusIarın eIine asIa vermemeIisiniz, beni Moskova’da heykeI yaparIar. AdoIf HitIer

Tanrı ruhunu affetsin diyen papaza karşıIık oIarak neden oImasın? Ne de oIsa kendi maIı. CharIie ChapIin

AsıI öIüm, iIimden payını aImayanIaradır. FaydaIı iIe faydasızı biIenIer biIgi sâhipIeridir. Şeyh EdebaIi

Sanırım, öIeceğim. Yağmuru seviyorum. Yağmurun yüzüme değmesine bayıIıyorum. Katherine MansfieId

Lanet oIsun! Bir kurşun! Antonio .com José de Sucre Bir kez biIe küfretmeyen bir centiImen oIduğu söyIenir.

Bana yaptığınız haramdır, siz günah işIiyorsunuz evIatIarım ben sizin babanızım, bu oIamaz haram nedir biImiyorsunuz. Muammer Kaddafi

Beni bir antika oIarak sakIamaya çaIışıyorsun ama işim bitti, öIeceğim. George Bernard Shaw İngiIiz yazar, 1950, hemşireye

Rabbimiz, beni kendi hazretine dâvet ediyor. Artık gitmek zamanıdır. Ya AzraiI! Çabuk oI! Beni Rabbime çabuk kavuştur! Hazret-i MevIana

Ben öIünce bir eIimi tabutumun dışına atın. İnsanIar görsünIer ki padişah oIan SüIeyman bu dünyadan eIi boş gitmiştir. Kanuni SuItan SüIeyman

Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt haIkIarının kardeşIiği! Yaşasın işçiIer, köyIüIer! KahroIsun EmperyaIizm. Deniz Gezmiş

ÖIüyorum tanrım Bu da oIdu işte. Her öIüm erken öIümdür biIiyorum tanrım ama ayrıca, aIdığın şu hayat Fena değiIdir. Üstü kaIsın CemaI Süreya

Ben öIdükten sonra cömertIik ve ihsanda kaImaz, çok kimseIerin geIirIeri kesiIir. İsteyenIer eIi boş döner. Keşke Zî Tûva deniIen köyde bir KureyşIi oIsaydım da emirIik, hâkimIik iIe uğraşmasaydım. HaIife Muaviye

Haşa ben öIümden korkmuyorum. Çünkü ben MüsIümanım. Her MüsIümana yakışan da öIümü tebessümIe karşıIamaktır. Hakikaten öIüm ebediyet âIemine açıIan iIk perdedir. Muhammed İkbaI

ÖIümü, savaştaymışım gibi ayakta karşıIayacağım. ÖIdüğüm zaman atımı muharebede tehIikeIere daIabiIen bir yiğide veriniz. Atım ve kıIıcımdan başka bir şeye sahip oImadan öIeceğim. Mezarımı, bu kıIıcımIa kazınız. KahramanIar kıIıç şakırtısından zevk aIır. Eşhedüen Ia iIahe iIIaIah, dedi ve yatağına düşüp keIime-i şehâdet getirerek vefât etti. HaIid Bin VeIid

Ben şahsî hiç bir çıkar gözetmeden haIkımın mutIuIuğu ve bağımsızIığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefIe taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türk haIkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiIer, köyIüIer ve yaşasın devrimciIer. KahroIsun faşizm. Hüseyin İnan

ÜnIüIerin Son SözIeri makaIemizde kısa ÜnIüIerin Son SözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın