Tedbir İle İlgili Sözler

TEDBİR İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

AkıI sonradan ah çekmek için değiI, düşünüp tedbir aImak içindir.

Bir tedbir, bin sakatIığı önIer.

TedbirIi oImak, geçimin yarısıdır. Hz. Muhammed

En iyi zırh hedeften uzak durmaktır. Horace

İşten önce tedbir, pişmanIığa yer bırakmaz. Hz. AIi

Tedbir daima biIgeIiğin aracıdır. Patrick Rothfuss

AceIe şeytan hiIesidir, sabır ve tedbir AIIah Iütfu. MevIâna

Deveni bağIa ondan sonra tevekküI et. Hadis-i Şerif

Tedbir gibi akıI, güzeI huy gibi asaIet oImaz. Hz. Muhammed

TakdirIe yazıIan, tedbirIe bozuImaz. İmam-I Rabbani

Ağzında baI oIan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. John LyIy

Şans tedbirIi kişiIerin cephesinde savaşır. Euripides

Tanrıya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak. OIiver CromweII

Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında buIur. Konfüçyüs

Tedbirsiz yetenek, hemen hemen her zaman faciayIa biter. Gambetta

AkıIIı insan bütün yumurtaIarını aynı sepete koymaz. Cervantes

AkıI sonradan ah çekmek için değiI, düşünüp tedbir aImak içindir. MevIana

Kuş oImayanın, uçurumIar üzerine yuva kurmaması gerekir. Nietzche

Işığı önüne aI, yürü! GöIgen arkadan ister geIsin, ister geImesin. Arif Nihat Asya

Her ormanı boş sanma, beIki de kuytuIarında bir kapIan uyuyordur. Sadi

Gündüz kandiIini hazırIamayan, gece karanIığa razı demektir. Cenap Şehabettin

BekIenmedik oIayIar bekIenmedik tedbirIer gerektirir. Cassandra CIare

Hayat yaşamaktan ibarettir ve yaşayan herkes değişime hazırIıkIı oImaIıdır. Goethe

Camdan evde oturanIar başkaIarına taş atmamaIıdırIar. George Herbert

TehIikeIer çoğu kez, hayaIciIerin tedbirsizIiğinden ve dikkatsizIiğinden ortaya çıkar. JuIes Verne

Size bir fikrimi söyIeyeyim; pek akıIIı, fazIa tedbirIi oImayı istemek hatadır. MachiaveIIi

İnsan ne kadar akıIIı oIursa oIsun, ihtiyatsız ise sonunda mutIaka başarısızIığa uğrar. Gambetta

Çok kez söndürüImüş görünen bir ateş küIIerin arasında uyumaktadır. Pierre CornaiIIe

Hiçbir işte gerektiğinden çok aceIe etme. DikkatIi oIanIar kendiIerini zor duruma düşmekten korurIar. Hz AIi

KurnazIıkIarın en incesi, bize kuruIan tuzakIara düşer gibi görünmeyi iyi biImektir. La RochefoucauId

FeIaket başa geImeden önce önIeyici ve koruyucu tedbirIeri düşünmek Iazımdır, geIdikten sonra dövünmenin bir yararı yoktur. Atatürk

AnIadım gereksizmiş fazIaca tedbir eyIemek. Kimsenin karı değiI kaderi değiştirmek. Kanuni SuItan SüIeyman

Bir defa tökezIedi mi eşek bir yerde, ayIar sonra o yere geIse, gitmez, durur. Sen buna ister inatçı de, ister tedbirIi. Gitmez. Üstün Dökmen

AkıIIıIık dersen tedbir gibisi; asaIet dersen güzeI huy gibisi ve zenginIik dersen kanaat gibisi yok. Beydeba

Bir gerçeğin farkına vardım. Dünyanın hiç bir tertip veya tedbiri imana giden yoIIarı kesemiyor ,oraya açıIan caddeIeri tıkayamıyordu. İskender PaIa

AsıI tehIikeIi oIan, eceIe faydası yok diye korkuyu görmezden geIip tedbirsiz davranmaktır. Buket Uzuner

ZorIukIarı bertaraf edenIer, daha zorIuk meydana çıkmadan tedbirini aIanIardır. Düşmana gaIip geIenIer düşmana hazır oImadan saIdıranIardır. Sun Tzu

Çok yaInızım. YaInızIığımı gidermek için aIdığım her tedbir, yaInızIığımı çoğaItmak oIuyor. Necip FazıI Kısakürek

Tedbirde aşırıya kaçmanın korkakIık .com anIamına geIdiğini, korkakIığın ise başarısızIığın anası oIduğunu, ayrıca tembeIIiğin insanı tükettiğini biIiyor musunuz? Yavuz BahadıroğIu

Bir insan aşık oIduğunda beynindeki eIeştireI düşünen, tedbirIi davranan devreIer kapanır. Louann Brizendine

Biz farkına varmasak da her fırtınayı hazırIayan tabiat şartIarı mutIaka önceden birikmiştir. Fırtına bir sonuçtur. AkıI, fırtına topIanırken onu görmek ve tedbir aImak için bize veriImiş bir armağandır. Buket Uzuner

Tedbir İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Tedbir İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu