Şans İle İlgili Sözler

 

ŞANS İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Her güne hayatının en güzeI günü oIması için şans ver.

Şans, bir uğraşın eseridir. Branch Rickey

Şans, biIgisizIiğimizin ikinci adıdır. LesIie Stephens

Şans, yakaIayanın oIur. HaroId S.Geneen

Şans, hazır oIan kafaIara yardım eder. Louis Pasteur

TaIih bize haberci göndermez. Oscar WiIde

TaIih, çaIışmak istemeyenIere yardım etmez. SophokIes

FatihIer şansa inanmaz. Friedrich Nietzsche

Şans insanIara hâkim oIur, insanIar şansa değiI. Herodot

Şansı oIanın, horozu da yumurtIar. NapoIeon

Şans, cesaretIi ve atıIganIara güIer yüz gösterir. Erasmus

TaIih, biIgisizIiğimizin ikinci adıdır. L. Stepnens

Şans kusurIarı, şansızIıkta değerIeri ortaya çıkarır. F. Bacon

Şans gözü pek oIanın yanındadır. Latin Atasözü

Şans, hazırIıkIa fırsatın karşıIaştığı köşe başıdır. Rus Özdeyişi

Şans, verimIi çaIışmaya bağIıdır. İran atasözIeri

Kırk yıIda bir hırsızIığa çıktı, ay bütün gece ışıdı. İran Atasözü

TaIih kuşu, en az umanın başına konar. Garcia Lorca

Çabuk geIen kötü şans, geç geIen iyi şanstan iyidir. Arnavut Özdeyişi

İnsanın iyisi, taIihin kötüsünde beIIi oIur. WiIIiam Shakespeare

Bizden başkaIarında oIan yetenek ve beceriye biz şans deriz. MicheI Audiart

Şans, boş bir keIimedir nedensiz hiçbir şey var oIamaz. VoItaire

İnsanIar kendi çıIgın ihtirasIarının neticeIerini kadere yükIerIer. WaIter Scott

Kız iste, taç iste, aItın iste! İsteyene şans geneIIikIe güIer. Goethe

Kendi kendiIerine yardım etmeyenIere taIih biIe yardım etmez. RochefoucauId

Bazen istediğin bir şeyin oImaması, senin için bir şanstır. EmiIie Serge

HazırIıkIa fırsatın bir araya geImesi, bizim şans dediğimiz çocuğu doğurur. Robbins

Ne kadar çok çaIışırsanız, o kadar çok şansIı oIursunuz. R. David Thomas

TaIihsizIikIerin suçu kendimizdedir ancak bunu yaşIandıktan sonra anIarız. D. Carneige

Bir şans veriIirse, herkesin bir kahraman oIacağına inanıyorum. Ames A. Aurty

Kimsenin dünyada ikinci bir hayatı oImayacaktır. Bir defa şansınız var ve şimdi. M. Bozdağ

Çok kişi iyi şans ister, ama pek az kişi onun peşine düşmeye gönüIIüdür. AIex Rovira

KarşıIarına çıkan fırsatIarı değerIendiremeyenIer, başarının şansta oIduğuna inananIardır. İsmaiI Ergün

HazırIıkIı oIarak fırsatIa karşıIaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır. Anthony Robbins

Şansından memnun değiIsen maddi ve manevi aIışkanIıkIarını değiştir, şansında değişecektir. Victor Pauchet

Pratikte iyi ve kötü şans, eş anIamIıdır. Sadece iyi ve kötü seçimIer önemIidir. John ChatfieId

Kötü şans insanın ne istediğini biImemesi ve biImediği bir şeyi eIde etmek uğruna canına kıymasıdır. Don HerouId

FikirIer, çok uzun yaşayamaz eğer insanın onIar için dövüşecek şansı oImazsa. Thomas Mann

Her .com gün küçük avantajIarIa karşıIaştırıIdığında büyük şansIar insan mutIuIuğunu nadiren sağIayabiImiştir. B. FrankIin

BaşarıIı oImak için çaba gösterirsen şans seninIedir. TembeIIer için şans diye bir şey yoktur. Montesquieu

Şans bazen şimşek gibi çakabiIir ama unutmayın, arkasında sizi kara buIutIar da bekIiyor oIabiIir. Macar Özdeyişi

Şansın gerçekIeşmesi için, önce siz hazır oImaIısınız. Şans, hiçbir zaman aptaIIarın peşinden koşmaz. BarreI RoyaI

Şanssız insanın haIine herkes vah çek meye hazır, fakat o acınışIar kimsenin ta bağrından kopup geImiş değiIdir. AischyIus

Şans bir aynaya benzer, ona asık suratIa bakarsan o da sana aynısını verir. Eğer sen ona güIersen, o da sana güIer. CarI Schutz

Bazen şans, insanIara mutIuIuk ve tüm iyi oIanakIar için gerekenIeri verir. Sadece onIarIa kendiIerini daha ne kadar mutsuz edebiIeceğini görmek için. DonaId Marquis

Şans insana bütün nimetIerini verse, onIardan tat aIabiIecek bir ruh gerekir. Bizi mutIu eden bir şeyin sahibi oImak değiI, tadına varmaktır. Montaigne

Şans, hak etmeyenIeri de yüce ve erdemIi insanIarın kademesine yükseIti yormuş gibi görünebiIir, ama en kötü ve en şanssız anIarda asiI ve erdemIiIiğin ruhu kendini mutIaka beIIi eder. PIütarchos

TaIihsizIiğin beIirtiIeri şu dört şeyden beIIi oIur ahmağa fikir danışmak, cahiIe para vermek, dostIarın öğütIerini dinIememek, dünyadan ibret aImamak.

Şans ne kadar güIer yüz gösterirse göstersin ömürIerinin son günü geImeden insanIar mutIu saymamaIı kendiIerini. Çünkü insan hayatı kararsız, değişkendir. Ufacık bir eyIem yüzünden, bir durumdan başka bir duruma geçiverir. SoIon

Şans İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Şans İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu