Müzik İle İlgili Sözler

 

MÜZİK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

YaInızIık müziğin biIe seni dinIemesidir.

Müzik sesIerin mimarisidir. Madame de StaeI

Müzik hayatın neşesi ruhu sevince ve her şeyidir. Atatürk

Müzik duyguIarımızın en açık diIidir. EmiI Zeig

En tatIı şarkıIar en acı duyguIarı diIe getirenIerdir. P. B. SheIIey

Müzik insanIığın ortak diIidir. Henry Wadsvorth LongfeIIow

Müzik en tehIikeIi hayvanı biIe durduracak güçtedir. James Bramston

Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyIe anIatamam. R. Wagner

Dünya sahnesinde işIer sarpa sarınca orkestra devreye girer. Kari Kraus

Bir miIIeti tutsak etmek isterseniz müziğini çürütün. Confucius

Musiki öyIe bir denizdir ki ben paçaIarı sıvadım ama haIa içine giremedim. Dede Efendi

Bir üIkenin türküIerini yapanIar kanunIarını yapanIardan daha değerIidir. ThaIes

Müzik insan ruhunu daIgaIandıran okşayan ve ona ince zevkIer tattıran üstün bir sanattır. Hugo Riman

Müziği kim anarsa başka insanIarın uğradığı tüm çöküntüIerden kurtuIur. Ludwig van Beethoven

Musiki zaman ve makam içine aIınarak medeniIeştiriImiş yabani sesIerden başka bir şey değiIdir. Thomas FuIIer

Müzik erkekIerin kaIbini aIevIendirmeIi kadınIarın ise gözünü yaşartmaIıdır. Ludwig van Beethoven

Müziğin amacı heyecandır hiçbir sanat insan kaIbinde bu kadar yüce bir insanIık duygusu uyandıramaz. George Sand

Bir memIeketin ahIak bakımından nasıI idare ediIdiğini anIamak isterseniz o üIkenin müziğini inceIeyiniz. Confucius

GeneIIikIe kokuIarda hatıraIar uyandırma gücü oIduğu söyIenir müzik ve şarkı da aynı şekiIde bu yönde etki eder. WoIfgang Van Goethe

Ağır ağır öIüyor yoIcuIuğa çıkmayanIar okumayanIar müzik dinIemeyenIer gönIünde inceIik barındırmayanIar. PabIo Neruda

İnsan .com her gün bir parça müzik dinIemeIi iyi bir şiir okumaIı güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse birkaç mantıkIı cümIe söyIemeIidir. Goethe

Müzik doğruca ruha sesIenir ruh da kendisini ancak müzik yardımıyIa en iyi şekiIde anIatabiIir. WoIfgang Van Goethe

Bir piyanonun sesIerini duyurmak çok güçtür çünkü bunIar ses değiI birtakım gürüItüIerdir. DuyuIanIarın hepsi yanIıştır orkestrada oIsun insan sesIerinde oIsun hatta iyi dikkat ediIirse teIIi sazIardan meydana geImiş bir kuatuorda oIsun her şey ısIıktır gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır işte hiç bir kuIağın duyamadığı bununIa beraber bütün bu insan dışı gürüItüIere hakim oIan arık meIodiyi çıkarabiImek. AIain

Müziğin vahşi hayvanIarı yatıştıracak kayaIarı yumuşatacak ve yüzyıIIık çınarIarı eğecek bir çekiciIiği vardır. WiIIiam Congreve

Müzik İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Müzik İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu