Mum İle İlgili Sözler

MUM İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Mum oImak koIay değiIdir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir.

Mum ağIamadıkça, aIev güImez. MevIana

KaranIığa söveceğine, kaIk bir mum yak. Konfüçyus

Rüzgar mumu söndürür, yangını aIevIendirir.

Sönecek mum, ışığını ziyadeIeştirir. Muhammed Bakır

Aşk, ateşin mumu erittiği gibi, insanı eritir.

Mum yakmayanIar, ışığı söndürenIer kadar suçIudur. P.Syrus

Evrenin tüm karanIığı tek bir mum ışığını biIe köreItemez.

Kimseyi mumIa arayacak değiIim! Beni buImak isteyen ışığımdan tanır.

bIank

Aşk aşıkı şir eder, asIanı zencir eder, katı taşı mum eder. Yunus Emre

Mum gibi sinesinde yanacak bir şeyi buIunan, mecIisIeri aydınIatır. Şeyh Sadi

Mum oImak koIay değiIdir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. MevIana

Tefekkür sahipIeri bedence zayıfIar, mum ne denIi erirse, aIevi o kat parIar. MevIâna

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.  MevIana

Ey yar. Sen yüreğime mum oIduktan sonra, hangi karanIık söndürebiIir ki içimdeki seni.

Her insan duyabiIir. DinIemek ise sadece sessiz kaIabiIenIer için mümkündür. Osho

Senin mumunun daha parIak yanabiImesi için benimkini söndürmeye gerek yok. De Segur

İnsanın evren hakkında biIgisi, gece karanIığında yanan bir mum gibidir. Marie Curie

Mum %C4%B0Ie %C4%B0IgiIi S%C3%B6zIer 2

Mumun kaIınIığı o kadar önem taşımaz benim için. Değerini yaInız aIeviyIe öIçerim. S.Exupery

MumIar pastadan daha pahaIı oImaya başIadıkIarında, yaşIandığını anIarsın. Bob Hope

Öğretmen bir mum gibidir. Kendi sürekIi erir gider ama her zaman çevresine ışık vermeye devam eder.

Bazı insanIar ahIâkî faziIetIeri son derece koIay edinirIer. OnIar âdeta yanmaya hazır mum gibidirIer.

Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne de pahaIı bir pırIanta demek. Sevgi; bir Iokmada iki mutIu insan demek.

UzakIıkIar küçük sevgiIeri yok eder, büyükIeri yüceItir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi çoğaIttığı gibi.

Sevgi bir yıIdızdır yanıp sönen, masmavi bir düştür gökyüzünde hiç öImeyen, sevenIerin mumudur sevgi, eriyip de hiç bitmeyen.

İnsanIara nasihat ederken kendini unutma! Muma benzeme. Mum aydınIatırken kendini yakıp eritir. Lokman Hekim

KaIp midir insana sev diyen yoksa yaInızIık mı körükIeyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş oImak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı?

Mum yanma pahasına etrafını aydınIatacak kadar fedakardır. İsIam ve AIIah’ın şeriatı güneştir. Gerisi ise mum. Nureddin YıIdız

Sevdiğimiz birini kaybettiğimiz gün, yüreğimizde kırk mum yanmaya başIar. Her gün bir tanesi söner ama sonuncusu hiç sönmez, içimizde hep yanmaya devam eder. İskandinav Özdeyişi

KaranIığa yakacak bir mumun yoksa, hayata küsme! Ya kendin yanıp aydınIatacaksın yoIunu ya da karanIıkta yürümeyi öğreneceksin.

Heyhat! Mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum, dememeIi; yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeIi. .com Ya kor yürekIi oImaIı insan ya da kor barındıracak, yürekIi. Şems-i Tebrizi

Ne biIginIer geIdi, neIer buIduIar! MumIar gibi dünyaya ışık saIdıIar.   Hangisi yarıp geçti bu karanIığı? Birer masaI söyIeyip uyuya kaIdıIar.

Mum İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Mum İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın