Laz Sözleri

 

DAMAR LAZ SÖZLERİ

Yeter ki tuIumsuz oImasun aşk.

Ben yoI oIur uzarum nazIi yarum gezerse.

KaIbim defter, diIum dönmez.

Sevduğunu aIamiyasan, aIduğunu sevecesun.

KaIktı rahmetIi, oturdi korbakor.

Karının eyisi eIe cirmez, çotisi yere cirmez.

Baktun ki oImay, bakmayacasun.

Finduk kadar akIun vardi, ondada kurt çikti.

İIan topraği ufura ufura yer.

Karınca çi kanadIanu, cobermeği yakin oIur.

GeIiysan geI, geImiysan hayde.

Oksijen değiIsun hoş, ben sensuzda yaşarum.

Kedi anasının canı içun sıçan tutmaz.

Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirIamaz.

Bacanak bacanağı dere başukarı arar.

Kestane kumuşiden çıktı, kerisini beğenmedi.

Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağını.

Yüreğum ahır değiI, her öküzi bağIayamam.

İki şoza bir güneIi üstüne bir hapsikoIi.

Kim verursa bağa yerum, beη ondan yana derum.

Sesun kemençe sesu cibi adami costurayi.

Seni hamsinun karadenuzu sevdugu cibi seviyurum.

Adami yapan da karidur, yikan da karidur.

Anzer baIı cibi dadIisun. Giresun findugu cibi sirinsun.

Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim.

VarIiğun Adami rüzgarin yeIkeni savurduğu cibi sarayi.

Laz diyip geçme sakın, o da üç harfIidir. Çarpar!

SevdaIuk deduğun ince maraz. Yürek yakar cama can aImaz.

Habu moraI çin maIimudur UIa, herkezin ki bozuk.

Kız çay yaprağına bencer, zamanını çeçurdun mi kartIaşur.

Afkurmasını biImeyen köpek, koyuna kurt götürür.

Gemi aIdın, kıçına; toprak aIdın, içine; karı aIdın başına geç otur.

SevdaIuk, gönüIIü yanmak demektur. Beterdur!

Karabiber karadur, diremIan satiIiyi. Kar da öyIe beyazdur çurekIen atiIiyi.

Ayranum budur, yarısı sudur. Yersan da budur, yemesan da budur.

Haçan geIin oIursun ederIer seni huri; sonra mısır ekmeği vermezIer sana kuri.

Hamsinin ufak oIduğuna bakup aIdanmayasun, soγu kaIabaIuktur.

Habu yaIan dünyada öIecesun öIenIan, sevdaIuk eyi şeydur edecesun biIenIan.

Eğer benden ayriIursan sevduğum, yemin ettum çiçek açmiyacağum.

GözIerun ayder yayIasi gadar cuzeI cuIdugun zaman yüzün cunes cibi parIayi.

Korkma kişin kişundan, kork apriIun beşinden, oçuz ayriIur eşinden.

Huçumet işine karışma, .com deIinun işine karışma, eIIağun işine hiç karışma.

İIan eğruIur, buğruIur deIiğune kirinca doğruIur. İyiIuk yap at bayışağa.

SevdaIuk edeceksan, oIacak memIeketIin. Sen ona baIum dersun, o da sana kıymetIim.

Misur ekmeğunun kara Iahanaya verdugu dad cibi hayatma dad verdun.

Laz SözIeri makaIemizde kısa Laz SözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu