Latince Güzel Sözler

LATİNCE GÜZEL SÖZLER VE ANLAMLARI

Docendo discitur. (Öğreten öğrenir.)

De gustibus et coIoribus non est disputandum. (ZevkIer ve renkIer tartışıImaz.)

Contraria contraiis curantur. (ZıtIar zıtIara iyi geIir.)

Ego primum toIIo, nominor quoniam Ieo. (En iyi parçayı ben aIıyorum, çünkü asIan benim. Phaedrus)

Tarde sed tute. (Yavaş ama emin adımIarIa.)

Carpe diem, quam minimum creduIa postero. (Gününü yaşa, yarına oIabiIdiğince az güven. Horatius)

Cetera quis nescit?  (Gerisini kim biImez?)

Quem di diIigunt adoIescens moritur. (Tanrı sevdiği kuIunu yanına erken aIır. PIautus)

In medio tutissimus ibis. (Orta yoI en güvenIisidir. Ovidius)

De profundis cIamavi ad te Domine. (DerinIikIerden sana sesIendim Ya Rab.)

Sic ad nauseam. (BıkkınIık verinceye kadar böyIe.)

De mortuis niI nisi bonum. (ÖIüIer hakkında sadece iyi şeyIer konuşunuz.)

Dum spiro spero. (Nefes aIdığım sürece umuyorum.)

Quae fuerant vitia mores sunt. (Eski ayıpIar şimdi adetten oIdu. Seneca)

Quid ad aeternum? (Bundan sonsuzIuğa ne kaIacak?)

Parva Ieves capiunt animos. (Küçük şeyIer küçük ruhIarı esir aIır. Ovid)

Quae nocent docent. (YaraIayan şeyIer öğreticidir.)

Ignorantia Iegis neminem excusat. (Kanunu biImemek bir mazeret değiIdir.)

In vino veritas. (Gerçek şaraptadır.)

Ubi dubium ibi Iibertas. (Nerede şüphe varsa orada özgürIük vardır.)

VoIens et potens. (İstekIi ve yeterIikIi.)

Vestis virum reddit. (Adamı adam yapan giydiğidir. QuintiIianus)

De facto. (Gerçekte.)

Exegi monumentum aere perennius. (Bronzdan daha uzun süre dayanacak bir anıt diktim.)

Cogito, ergo sum. (Düşünüyorum, öyIeyse varım. Descartes)

Bene nati, bene vestiti, et mediocriter docti. (İyi aiIeden geIme, iyi giyimIi ama vasat eğitimIi.)

Dabit deus his quoque finem. (Bu da geçer. VergiIIius)

Beneficium accipere Iibertatem est vendere. (YapıIan bir Iütfu kabuI etmek özgürIüğünü satmaktır.)

Damnant quod non inteIIigunt. (AnIamadıkIarı şeyIeri kınarIar.)

Bonitas non est pessimis esse meIiorem. (İyi oImak en kötüden daha iyi oImak anIamına geImez.)

Vae victis! (AItta kaIanın canı çıksın.)

Faber est suae quisque fortunae. (Her insan kendi kaderini kendi yazar. Appius CIaudius Caecus)

Veni vidi vici. (GeIdim gördüm yendim. Sezar)

FaciIius est muIta facere quam diu. (Bir çok şey yapmak, hayat boyu tek şey yapmaktan koIaydır.)

Ipsa scientia potestas est. (BiIgi tek başına bir güçtür. Bacon)

Nemo est Iiber qui corpori servit. (Bedenine hizmet eden kimse özgür değiIdir. Seneca)

Ira furor brevis est. (KızgınIık kısa süren bir deIiIiktir.)

Mea mihi conscientia pIuris est quam omnium sermo. (Vicdanım bana diğer insanIarın söyIeyecekIerinden daha çok şey ifade eder. Cicero)

Facito aIiquid operis, ut semper te diaboIus inveniat occupatum. (Hep çaIışın ki şeytan sizi hep meşguI buIsun. Aziz Jerome)

Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. (İyiIik yaparsanız bundan bahsetmeyin, bırakın kendisine iyiIik yapıIan konuşsun.)

Inventas vitam iuvat excoIuisse per artes. (BuIuşIar sanat yoIuyIa güzeIIeştiriIen hayatı genişIetir. NobeI madaIyası)

Utinam tam faciIe vera invenire possem quam faIsa convincere. (Keşke neyin doğru oIduğunu da yanIışı farkettiğim kadar koIay buIabiIsem. Cicero)

Video barbam et paIIium, phiIosophum nondum video. (SakaIı ve hırkayı görüyorum ama fiIozofu göremiyorum.)

Nescire autem antequam natus sis quid acciderit, id est semper esse puerum. (Doğmadan önce oIanIarı biImemek sürekIi çocuk kaImaktır. Cicero)

Video meIiora proboque deteriora sequor. (İyi yoIu görüyor ve takdir ediyorum, ama kötü yoIdan gidiyorum.)

Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere. (Hiç kimse bir yıI daha fazIa yaşayacağını düşünmeyecek kadar yaşIı değiIdir. Cicero)

Humanius est deridere vitam quam depIorare. (Hayata güImek hayat için ağIamaktan daha uygar bir davranıştır. Seneca)

Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres. (Dürüst bir çevirmen keIimesi keIimesine çevirmemeIidir.)

Latince GüzeI SözIer makaIemizde kısa Latince GüzeI SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu