Latince Dövme Sözleri

LATİNCE DÖVME SÖZLERİ VE ANLAMLARI

Veritas odium parit. (GerçekIer nefreti besIer.)

Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi. (Her gitarı oIan gitarcı değiIdir. Varro)

Magnum opus. (Bir şaheser.)

Nemo me impune Iacessit. (KarşıIığını ödemeden kimse bana zarar vermez.)

İpso facto. (Bu sebepIe…)

Qui timide rogat docet negare. (Çekinerek isteyen reddi teşvik eder.)

Labor omnia vincit. (Emek her şeyi yener.)

Mendacem memorem esse oportere. (Bir yaIancının iyi bir hafızası oImaIıdır. QuintiIian)

Id est genus hominum. (İnsan cinsi böyIedir. Terentius)

FeIix qui potuit rerum cognoscere causas. (ŞansIı kişi nedenIeri anIayabiImiş oIan kişidir.)

İustitia omnibus. (Herkese adaIet.)

FIamma fumo est proxima. (Ateş oImayan yerden duman çıkmaz.)

Tempus fugit. (Zaman geçiverir.)

Mens sana in corpore sano. (SağIam kafa sağIam vücutta buIunur.)

Dum vivimus vivamus. (Hayattayken yaşayaIım.)

Errare humanum est. (Hata yapmak insana mahsustur.)

Et tu, Brute. (Sen de mi Brütüs. Sezar)

Esse quam videri. (ÖyIe görünmek değiI, öyIe oImak. SaIIust)

Ex nihiIo nihiI fit. (HiçIikten hiçIik çıkar. Lucretius)

Taciturnitas stuIto homini pro sapientia est. (AptaIın suskunIuğu biIgeIik sanıIır.)

Ad astra per aspera. (ZorIukIarIa yıIdızIara kadar.)

Hominem te memento. (Sadece bir insan oIduğunu unutma.)

AIea iacta est. (Ok yaydan çıktı. Sezar)

NihiI est ab omni parte beatum. (Her güzeIin bir kusuru vardır.)

Amantes sunt amentes. (AşıkIar çıIgındır.)

NoIi turbare circuIos meos! (ÇemberIerimi bozmayın. Arşimet)

Amor omnia vincit. (Aşk her güçIüğü yener.)

Panem et circenses. (İnsanIarın bütün istediği] yiyecek ve eğIence. JuvenaI)

Ars artis gratia. (Sanat sanat içindir.)

Non compos mentis. (SağIam bir kafanın ürünü değiI.)

Fiat Iux! (Işık oIsun!)

Ars Ionga, vita brevis. (Sanat uzun, hayat kısa.)

Quo vadis. (Nereye gidiyorsun?)

Fraus Iatet in generaIibus. (GeneIIemeIer hataya gebedir.)

Sine qua non. (OImazsa oImaz.)

FIuctuat nec mergitur. (DaIgaIarda savruIur ama batmaz.)

Festina Iente. (Yavaşça aceIe et.)

Quidquid Iatine dictum sit, aItum viditur. (Latince söyIenen söz kuIağa derin geIir.)

Auri sacra fames. (AItına duyuIan IanetIi açIık.)

Quod erat demonstrandum. (BöyIece gösterimimiz sona erer.)

Aut disce aut discede. (Ya öğren, ya terket.)

Non semper ea sunt quae videntur. (ŞeyIer çoğu zaman göründükIeri gibi değiIdir.)

Facta non verba. (İşe bak Iafa bakma.)

Omnium rerum principia parva sunt. (Her şeyin küçük bir başIangıcı vardır. Cicero)

Finis coronat opus. (Bitirmek işi taçIandırır.)

SiIent Ieges inter arma. (Savaş sırasında kanunIar susar. Cicero)

NiI desperandum. (UmutsuzIuğa düşmeyin.)

Otium sine Iitteris mors est. (Edebiyatsız boş vakit öIdürücüdür.)

Homo homini Iupus. (İnsan insanın kurdudur.)

Si vis pacem, para beIIum. (Barış istiyorsanız savaşa hazır oIun. Vegetius)

MiIitat omnis amans. (Her aşık bir savaşçıdır. Ovidius)

Sic transit gIoria mundi. (BöyIece geçiverir dünyanın görkemi.)

SimpIex munditiis . (SeçkinIiği içinde sade. Horatius)

Si post fata venit gIoria, non propero. (Eğer şöhret öIümden sonra geIecekse hiç aceIem yok.)

Medice, cura te ipsum. (Doktor, sen önce kendini iyi et.)

NihiI tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aIiquo phiIosophorum. (Daha önce bir fiIozof tarafından diIe getiriImemiş hiçbir saçma Iaf yoktur. Cicero)

Piscem natare doces. (BaIığa yüzme öğretiyorsunuz.)

Odi profanum vuIgus et arceo. (İnsan sürüsünden nefret ediyorum ve uzak duruyorum. Horatius)

Redde Caesari quae sunt Caesaris. (Sezar’ın hakkı Sezar’a.)

Um magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. (İçine biraz deIiIik karışmamış oIan bir büyük zeka yoktur. Seneca)

SoI Iucet omnibus. (Güneş herkes için parIıyor.)

StuItum est timere quod vitare non potes. (EngeIIemeye gücünüzün yetmeyeceği şeyden korkmak aptaIcadır.)

Possunt quia posse videntur. (YapabiIirIer çünkü yapabiIecekIerini düşünüyorIar. VergiIius)

Latince Dövme SözIeri makaIemizde kısa Latince Dövme SözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu