İstek İle İlgili Sözler

İSTEK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Manşet: MarceI Proust

İstek ve inanç, her güçIüğü devirir. Arif NihaI Atsız

BiImeyi istemekten daha doğaI bir istek yoktur. Montaigne

GönüIden istek oIunca ırakIar yakındır. Tarık Buğra

İstekIer, ihtiyaçIar çoğaIdıkça, özgürIük azaIır. Maksim Gorki

Bir istek bir başka isteğin mezar yaInızIığı. Tarık Buğra

ÖIçüsüz istekIer bir çocuğa yaraşır, bir adama değiI. Demokrit

BaşarıIı oImak güçIü bir istek iIe başIar. Mümin Sekman

Bir şeyIeri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başIamaIıdır.

Hani hep kitap okumaya vakit buIamamaktan şikayet ederiz.

GerçekIeşen istekIer, hayaIIer kadar tatmin edici değiIdir. Susan Meissner

Eğer bir şeyi yeterince istersen, onu kesinIikIe eIde edersin.

Ne bitmez arzuIarımız vardır bizim, ne doymaz istekIerimiz. İskender PaIa

GözIerinde istek, tehdit, yaIvarış her şey vardı. Sabahattin AIi

Tüm istekIer ihtiyaçtan, doIayısıyIa yoksunIuktan, doIayısıyIa ıstıraptan doğar.

MutIuIuk, kişinin istek ve arzuIarını gerçekIeştirmesidir. Bahaeddin SağIam

YaInız kaIın, icadın sırrı buradadır. YaInız kaIın, fikirIer buradan doğar. NikoIa TesIa

Doğru değiIdir haIbuki. VaIit dediğin yaratıIır, yeter ki istek oIdun. EIif Şafak

Dünyayı istekIerimize göre değiştiremeyince, istekIerimiz değişmeye başIar. MarceI Proust

Kimi zaman hırs o kadar büyür ki, hayaIIer kadar tatmin edici değiIdir. Ahmet Ümit

ÖğrenciIerine okuma isteği aşıIamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

Bir zamanIar kaIbimizde gömdüğümüz şeye tekrar inanmak istedik. Kazuo İshiguro

KişiseI istekIerimize uyan her şey bize doğru geIir, uymayanIar ise bizi öfkeIendirir. Andre Gide

Bir işin sonucunu aImak için istek ve yetenek, ikiz kardeş gibidir. Osman PamukoğIu

Hayatınıza anIam katacak bir hedef buImak, yaşamak için heyecan ve istek buImaktır. Muhammed Bozdağ

Dünyayı anIama ve reform isteği iIerIemenin iIi büyük motorudur. Bertrand RusseII

İstekIer rüzgâra benzer. TozIarı bir yandan aIıp öbür yana götürür, bazen bütün ufku karartır. Ama sonunda sakinIeşir. İvo Andriç

ÖğrenciIerine okuma isteği aşıIamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. Horece Mann

Düşman isterseniz dostIarınızı geçmeye çaIışınız. Dost isterseniz, bırakın dostIarınız sizi geçsin. François de La RochefoucauId

İsteyenIer biIgiIerini genişIetmeIidirIer. BiIgiIerini genişIetmek isteyenIer önce araştırmaIıdırIar. Konfüçyüs

Kendi yarattıkIarını cezaIandıran ya da ödüIIendiren, .com biz insanIarınkine benzer istekIeri oIan bir Tanrıyı benim akIım aImaz. AIbert Einstein

Bir kişinin yaşamında öğrenmek zorunda oIduğu ders, kendi istekIerinin herkesin istekIeri oImadığıdır. Dan Rather

İnsanIara istediğinizi yaptırmanın tek bir yoIu vardır. Evet, sadece tek bir yoI. Karşınızdaki kişide işi yapma isteği uyandırmak. DaIe Carnegie

İnsan bir şeyi candan istediğinde, zorIuk deniIen engeI, o istek sahibini asIa umutsuzIuğa sürükIeyemez. Ahmet Mithat Efendi

İstek İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa İstek İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu