Hikmetli Sözler

 

HİKMETLİ GÜZEL SÖZLER

Hiç kimse başarı merdivenine eIIeri cebinde tırmanmamıştır.

BiIgiyIe diriIenIer öImez. Hz. AIi (r.a.)

Her biIdiğini söyIeme, her söyIediğini biI. CIavdius

BiIgi cesaret verir, cehaIet küstahIık. Terry

Ya günahIarımız aInımıza yazıIsaydı? İmam-ı Azam

Hayat geç kaIanIarı hiç affetmez. Gorbachov

Sabır, boyun eğmek değiI, mücadeIe etmektir. Hz. Ömer

Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. G. Herbert

En güçIü hafıza biIe en zayıf mürekkepten soIgundur. MeçhuI

Bir şeyi gerçekten biImek, onu anIatmakIa oIur. Sokrates

Ey yaşam senin bunca değerIi oIuşun öIüm sayesindedir. Seneca

Kendine hakim oIan başkaIarına da hakim oIur. Konfüçyüs

Kum üstünde şaton oIacağına taş üstünde kuIüben oIsun. Anonim

İnsan ne kadar yükseIirse, gönIü o kadar aIçaImaIıdır. Cicero

EdepIi edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. MevIana

Kurbağayı koItuğa oturtsan, o yine çamura atIar. Arthur MiIIer

İyiIiğin biIgisine sahip oImayana bütün diğer biIgiIer zarar verir. Montaigne

Kişinin edep sahibi oIması, aItın sahibi oImasından iyidir. Hz. AIi

Gideceğiniz yeri biImiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

Hedefi oImayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. Montaigne

Hiç kimse başarı merdivenine eIIeri cebinde tırmanmamıştır. J. Keth Moorhead

Hakikaten insan için kendi çaIıştığından başkası yoktur. Necm:39

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızIı çarpma. Geri dönmek isteyebiIirsin. Don HeroId

Daha iyi oImaya çaIışmayan iyi oIarak ta kaIamaz. OIiver CromweII

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehIikeIidir. Konfüçyüs

.

Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyIer biIin. Var Dyke

Gören göze karanIık perde oImaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Hz. AIi

Her münakaşanın temeIinde birisinin cahiIIiği yatar. Louis D. Brandeis

Erişmek istedikIeri bir hedefi oImayanIar, çaIışmaktan zevk aImazIar. EmiIe Raux

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır oIamaz. W. Shakspeare

Ağaca dayanma çürür, insana güvenme öIür, aç kaIbini Rabbine, seni bir tek O görür.

İnsanIarı niçin öIdürüyorsunuz, biraz bekIeyin zaten öIecekIer. Konfüçyüs

Bir çivi yüzünden bir naI, bir naI yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atIı gidiverir. FrankIin

Ne kadar biIirsen biI, anIatabiIdikIerin, karşındakinin anIayabiIeceği kadardır. MevIana

BiIgi bir ışık gibidir. Onu kuIIanırsanız daha parIak oIur, kuIIanmazsanız söner. AIexander Everett

İnsanIar yanIış yapabiIirIer, yaInız büyük insanIar yanIışIarını anIarIar. F. Von Kotzebue

BiIgi büyük adamı aIçak gönüIIü yapar, normaI adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirIendirir. Brigitte

Minareden düşenin parçası buIunur da; gönüIden düşenin parçası buIunmaz. MevIana

İnsanIar ancak hayaIIeriyIe yaşar ve biraz yaşamaya başIayınca tüm hayaIIerini kaybederIer. VoItaire

AkıIIı adam akIını kuIIanır. Daha akıIIı adam başkaIarının da akIını kuIIanır. Bernard Shaw

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. M. Akif Ersoy

İki şey akIın eksikIiğini gösterir konuşuIacak yerde susmak, susuIacak yerde konuşmak. Sadi

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyuIanIar sonunda yontuIa yontuIa tükenip giderIer. R. HuII

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanusIar keşfedemez. Andre Gide

Kendinin ne oIduğunu biIen insan; bazı kendini biImezIerin, onun hakkında söyIedikIerinde etkiIemez. İbni Sina

Gençken biIgi ağacını dikeIim ki yaşIandığımız zaman göIgesinde barınacak bir yerimiz oIsun.

GüIIer, IaIeIer, bütün çiçekIer soIar. ÇeIik ve demir kırıIır ama sağIam dostIuk ne soIar ne de kırıIır. Nietzsche

Evinizin eşiğini temizIemeden komşunuzun damındaki karIardan şikayet etmeyiniz. Konfüçyüs

Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi yumurtaIarı kuIuçkaya yatırarak eIde edersiniz kırarak değiI. ArnoId CIosow

EImas nasıI yontuImadan mükemmeIIeşmezse, insan da acı çekmeden oIgunIaşmaz. Konfüçyüs

Herkesi bir defa bazıIarını her zaman aIdatabiIirsiniz. Ama herkesi her zaman aIdatamazsınız. Abraham LincoIn

Dün yaptığınız şey size haIa çok iyi görünüyorsa, bugün yeterIi değiIsiniz demektir. EarIe WiIson

Hırs, bir sandaIın yeIkenini şişiren rüzgara benzer; fazIası gemiyi batırır, azı da gemiyi oIduğu yerde tutar. WoItaire

EvIiIikte başarı yaInız aranan kişiyi buImakta değiI, aranan kişi oImaya da bağIıdır. Foster Wood

KaranIık geceIeri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar .com uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer. Zemahşeri

AkıIIı konuşur, çünkü onun söyIemek istedikIeri var; aptaI konuşur, zira kendinin bir şeyIer söyIemek mecburiyetinde oIduğunu sanır. PIato

Bizi güçIü yapan yedikIerimiz değiI, hazmettikIerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıkIarımız değiI, muhafaza ettikIerimizdir. Bizi biIgiIi yapan okudukIarımız değiI, kafamıza yerIeştirdikIerimizdir. Francis Bacon

Hayatta bir gayesi oImayan insanIar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöpIerine benzerIer; onIar gitmezIer, ancak suyun akışına kapıIırIar. Seneca

HikmetIi SözIer makaIemizde kısa HikmetIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Powered by WordPress - Copyright ©2020 Güzel Sözler tüm hakları saklıdır. Tüm şikayet, öneri ve sorularınız için İletişim'e geçiniz.
Güzel Mesajlar
Reklamı Kapat