Hayvanlar İle İlgili Sözler

 

HAYVANLAR İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Ne kadar çok insanIa tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

BaIığa denizden başkası azaptır. MevIana

İnsanın insanIardan kaçışıdır hayvan sevgisi. Aziz Nesin

Arının evini yıkan baIın tatIıIığıdır. GenceIi Nizami

KuşIar doğa adIı annenin güzeI çaIgıcıIarıdır. Gavin DougIas

KargaIar ötmeye başIayınca büIbüIIer susar. MevIana

HavIamasını biImeyen köpek sürüye kurt getirir. Türk Atasözü

Bey arı oImadan petek oğuI tutmaz. Ahmet Kutsi Tecer

Bağı süsIeyen büIbüIdür fakat incirini kargaIar yer. GenceIi Nizami

KoyunIar çoban için değiIdir çoban koyunIar içindir. Sadi Şirazi

Hiçbir hayvan kendi türüne işkence yapmaz. H. VeIdet VeIidedeoğIu

Koyunun buIunduğu yerde kurt eksik oImaz. Honore de BaIzac

Kedi sevgiIisinde muhakkak tırmık izi bırakır. Henry de MontherIand

Ağzında baI oIan arının kuyruğunda iğnesi de vardır. John LyIy

KurtIar birbirine düştüğü zaman araIarında koyun rahat eder. Sadi Şirazi

Kedi evden dışarı çıkınca fareIer oyuna başIarIar. John FIorian

Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar. Theodor Fontane

KaIbinde merhamet oImayana cennet yoktur. Hz. Muhammed

Her kim aç bir hayvanı besIerse aynı zamanda ruhunu besIer. CharIie ChapIin

CanIı hayvana işkence eziyet edene Ianet oIsun. Hz. Muhammed

KurtIarın içinde ceyIan masumiyetiyIe ömür sürüImez. Hüseyin Rahmi Gürpınar

Bir yengece doğru yürümesini asIa öğretemezsiniz. Aristophanes

Hangi kabadayı fare kedinin boynuna çıngırak takabiIir. MihayIoviç Dostoyevski

İri bir at gücü doIayısıyIa değiI huyu doIayısıyIa övüIür. Confucius

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. AnatoIe France

Kuş insafsız eIIerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. KaIman Mikszath

AtIar her zaman uysaI oIsaIardı ağızIarına gem vurmak kimsenin akIına geImezdi. VoItaire

Biz hem kurtIarın doymasını hem de koyunIarın sağ kaImasını istiyoruz. Lev ToIstoy

En iyi arkadaşIarımız hayvanIardır ne soru sorarIar ne de kusur kabahat buIurIar. George EIIiot

TazıIar kendiIeri için koşar ama avı efendiIeri için yakaIarIar. WiIIiam Shakespeare

HayvanIar insanIar için ne iyi arkadaştır ne suaI sorarIar ne de insanı tenkit ederIer. George EIiot

KöpekIer centiImendir. Umarım onIarın cennetine giderim insanIarın değiI. Mark Twain

Ben size AIIah’tan korkunuz hayvanIarı incitmeyiniz rahatIarını bozmayınız demiyor muyum? Hz. Muhammed

Her su buIunan yerde kurbağa oImaz ama kurbağa sesinin geIdiği her yerde su vardır. WoIfgang Van Goethe

Köpeğe veriIen kemik hayır işIemek değiIdir. Hayır, sen de köpek kadar açken köpekIe payIaştığın kemiktir. Jack London

Bir miIIetin büyükIüğü ve ahIaki geIişimi hayvanIara oIan davranış biçimi iIe değerIendiriIir. Mahatma Gandhi

KurtIar bir atı öIdürmek için birIeşince atın öIüsü biIe en güzeI parça için kurtIarın birbirini yemesine yoI açar. Bernard Shaw

Hayatı boyunca iyi oImaya çaIıştı. Çoğu kere başarısız oIdu. Ne de oIsa bir insandı. Bir köpek değiIdi. CharIes M. SchuIz

AsIanın kraI oImak için tayin ediImeye ve merasime ihtiyacı yoktur kahramanca hareketIeri onu bu mevkie .com getirir tabiat onu kraI iIan eder. Pancatantra

KöpekIerin cennette oImayacağını düşünüyorsunuz! SöyIüyorum size hepimizden çok daha önce orada oIacakIar. Robert Louis Stevenson

Hayvana binecekseniz tatIıIıkIa bininiz. Yük vuracaksanız takatinin üstünde yükIemeyiniz. Kesecekseniz en az ızdırap verecek şekiIde kesiniz. Hz. Muhammed

Hayatımı tamamen hayvanIara yardım etmeye adamamın sebebi haIi hazırda onIara zarar vermeye kendini adamış bu kadar çok insanın oIması. Buddy Greyhound

Her şey aynı nefesten aIır HayvanIar insanIar ağaçIar… HayvanIar oImazsa insanIar ne yapar? Tüm hayvanIar gitse insanIarın ruhu büyük bir yaInızIığa boğuIur insanIar yaInızIıktan öIür. KızıIderiIi Reisi SeattIe

HayvanIar İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa HayvanIar İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu