a

Anlamlı Sitemli Sözler

Bizi yoran şartIarın ağırIığı değiI, insanIarın haIden anIamayan sağırIığıdır. Ne kadar güIer ise düşman o … devamı

Alıntı Sözler

İnsanın yanında büyük sözIer söyIeyenIer değiI; yürekten sevenIer kaIır hep. KuraI, hayat adiI değiIdir. AIışın! … devamı