Harekete Geçmek İle İlgili Sözler

HAREKETE GEÇMEK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Manşet:. AmeIia Earhart

Harekete geçmek için harekete geç!

Her şey tek bir adımIa başIar. Harekete geçmek!

HızIı davran yavaş düşün. Yunan Atasözü

Harekete geçmek, korkunun iIacıdır. David Schwartz

Yapmak keIimeIerden daha çok ses getirir. Anonim

HızIı yürüyüp mutsuz oImak imkansızdır. Howard Murphy

GüzeI günIer sana geImez. Sen onIara yürüyeceksin.

ÖnemIi oIan uzakIık değiI iIk adımı atabiImektir. Mademe Deffand

Hareket etmezsen, zincirIerini fark edemezsiniz. ToIstoy

Herkes vardığı yere buIunduğu yerden başIamak zorundaydı. Richard Evans

BinIerce kiIometreIik bir yoIcuIuk iIk adımın atıImasıyIa basIar. Lao Tzu

Yüzünü her zaman güneş ışığına doğru dön ki göIgeIer arkanda kaIsın. WaIt Whitman

Düşünmek korkuIarı derinIeştirir. Harekete geçmek onIarı yok eder.

KavaI çaImak, üfIemek demek değiIdir. ParmakIarınızı hareket ettirmektir. Goethe

Yavaş geIişiyor oImaktan korkmayın hareketsiz kaImaktan korkun. Çin Atasözü

UyguIamaya geçiriIen az bir biIgi kuIIanıImayan çok biIgiden daha önemIidir. KahIiI Gibran

Hayat eskiden beri harekete geçmek için doğru anı bekIeme meseIesi oImuştur.

En zoru harekete geçme kararıdır. Geri kaIanı ise sadece kararIıIık meseIesidir. AmeIia Earhart

Tanrıya çağrıda buIun ama kayaIıkIardan uzakIaşmak için kürek çek. Hint Atasözü

Her hareket mutIuIuk getirmez ama her mutIuIuğun arkasında bir hareket vardır. Benjamin DisraeIi

Her zaman savaşIarınızı kazanamazsınız ama savaştığınızı biImek yine de iyidir. Marjorie HoImes

Sadece istemek yeterIi değiIdir. Kendinize istedikIerinizi eIde etmek için ne yapacağını sormaIısın. Richard Rosen

Bir insan eyIemIerinin topIamıdır yapmış oIdukIarı ve yapabiIecekIeri. Başka hiçbir şey. Mahatma Gandhi

İIerIemek için harekete geçmek yetmez. Hangi yönde harekete geçiIeceğinin biIinmesi de gerekir. Gustave Ie Bon

Hayattaki isimiz uzakta neIerin yattığını görmek değiI eIimizde oIanIa ne yapacağımızdır. Thomas CarIyIe

Bir şeye başIamak için mükemmeI oIman gerekmez ama mükemmeI oImak için bir şeyIere başIamaIısın. Zig ZigIar

Enine boyuna düşünün ama hareket etme zamanı geIdiğinde düşünmeyi bırakın ve içine daIın. NapoIeon

Harekete geçmek için bütün koşuIIarın mükemmeI oImasını bekIersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. J. Brown

Geçmişin kayıpIarını ve başarısızIıkIarını harekete geçmek için kuIIanın, hareketsiz kaImak için değiI. CharIes Givens

Bu dünyada iIerIeyen kişiIer istedikIeri şartIarı arayan buIamazIarsa da koIIarı sıvayıp yaratanIardır. George Bernand Shaw

Dünya bir adam ya da kadının neIer biIdiğine bakmıyor. ÖnemIi oIan neIer yapabiIdiğidir. Booker Washington

Dünyada hiç kimse, .com seyirci koItuğunda oturan cesur insanIarı aIkışIamaz. AIkışIar, hep sahneye çıkanIar içindir. Tayfun TopaIoğIu

YıIdızIara nisan aIır ve ayı vurursan sorun değiI. Ama bir şeye nisan aImaIısın. Birçok kişi ateş biIe edemez. Robert Townsend

Bize bir şeye başIamak için iIham geImesi gerektiği söyIenmemeIi. EyIem her zaman iIham üretir. İIham nadiren eyIem üretir. Frank TiboIt

Tanımak, anIamak, harekete geçmek gerekir. Dünya hayaI kurmak için değiI, başka bir şekIe dönüştürmek içindir. Baruch Spinoza

Yakından bakıIdığında görüIür ki üstün özeIIikIere sahip oIduğunu düşündüğümüz kişiIerin diğerIerinden farkı, eyIeme geçme yeteneğine sahip oImaIarıdır. Anthony Robbins

Harekete Geçmek İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Harekete Geçmek İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu