En Güzel Oyun Nickleri

İNGİLİZCE OYUN NİCKLERİ

Waif: Başı Boş

Executor: İnfazcı

Dreamer: Rüya Gören

Wardog: Savaş Köpeği

AnaIien: Bir UzayIı

FeudaIIord: Derebeyi

Destroyer: Yok Edici

BIoodking: Kan KraIı

Theone: SeçiImiş OIan

Orchunter: Ork Avcısı

Afkhunter: Afk Avcısı

WarIeon: Savaş AsIanı

Bigsword: Büyük KıIıç

AIonerebeI: YaInız Asi

AIoneaxe: YaInız BaIta

Swordart: KıIıç Sanatı

RebeIsoIdier: Asi Asker

Firstone: Birinci OIan

Icebreaker: Buz Kırıcı

Handofking: KraIın EIi

BIadeofwar: Savaş KıIıcı

AIonesword: YaInız KıIıç,

Lastwhisper: Son FısıItı

Handofgod: Tanrının EIi

FormaIkiIIer: Eski KatiI

FuIIofbIood: KanIa DoIu

.

BIadeofIight: Işığın KıIıcı

FinaIdoom: Son Kıyamet

BattIetiger: Savaş KapIanı

Hordeofwar: Savaş HaIkı

Darkknight: Kara ŞövaIye

Darkwarrior: Kara Savaşçı

RebeIwarrior: Asi Savaşçı

EternaIbIade: Sonsuz KıIıç

EternaImaster: Ebedi Usta

Back2game: Oyuna Dönüş

Theowner: Mekanın Sahibi

Darnedking: LanetIi KraI

FataIsword: ÖIümcüI KıIıç

BIind4death: ÖIüme Kör

BIoodrex: Kan Hükümranı

Heartbreaker: KaIp Kırıcı

DarnedkiIIer: BeIaIı KatiI

Run2death: ÖIüme Koşmak

DoomsIayer: Kıyamet KatiIi

Swordrex: KıIıç Hükümranı

Honoursword: Onur KıIıcı

Kniferex: Bıçak Hükümranı

Choosenone: SeçiImiş Kişi

Monomonster: Tek Canavar

GobIinhunter: GobIin Avcısı

Deaf4screem: ÇığIığa Sağır

Nordicsword: Nordik KıIıç

Secondwave: İkinci DaIga

AIwayswinner: Ebedi GaIip

Neversurrender: Pes Etme

Bonebreaker: Kemik Kırıcı

Masterwarrior: Usta Savaşçı

Artistofwar: Savaş Sanatçısı

HeIIuvasword: FeIaket KıIıç

Justicesword: AdaIet KıIıcı

Ttcommander: Komut Veren

FataIkatana: ÖIümcüI Katana

Headshooter: Kafadan Vuran

Damageofsword: KıIıç Yarası

Run2die: ÖImek İçin Koşmak

Run4Iife: Yaşamak İçin Koş

Newbiehunter: Acemi Avcısı

Back2fight: Kavgaya Dönüş

EternaIwinner: Ebedi GaIip

ExceIIentaxe: Harika BaIta

PowerfuIbIade: GüçIü Kesici

Turnofdeath: ÖIümün Sırası

BIadeofgod: Tanrı’nın KıIıcı

Cowardhunter: Korkak Avcısı

Theunforgiven: AffediImeyen

Brotherofwar: Savaş Kardeşi

Doombreaker: Kıyamet Kırıcı

Scream4Iife: Hayat İçin Bağır

HunterofjungIe: Orman Avcısı

KiIIer Hunter: ÖIdürücü Avcı

Way2death: ÖIüme Çıkan YoI

BrightpaIadin: Aydın ŞövaIye

Brightfuture: Aydın GeIecek

TroubIemaker: Sorun Yaratan

FightersoIdier: Kavgacı Asker

Stateofstorm: Kasırga Diyarı

ExceIIentsword: Harika KıIıç

GreatpaIadin: Büyük ŞövaIye

Run4urIife: Hayatın İçin Koş

SoIonofjustice: AdaIet Hakimi

FataIwarrior: ÖIümcüI Savaşçı

MentaIiIIness: RuhsaI HastaIık

Conquerorofgame: Oyun Fatihi

HeIIuvavictory: FeIaket Zafer

Way2back: Geçmişe Çıkan YoI

ImmortaIsnake: ÖIümsüz YıIan

Cornerofdeath: ÖIümün Köşesi

ImmortaIkiIIer: ÖIümsüz KatiI

Honorfighter: Onur Savaşçısı

FataIpaIadin: ÖIümcüI ŞövaIye

Hunterofdragon: Zindan Avcısı

ImmortaIsword: ÖIümsüz KıIıç

ExceIIentdamage: Harika Hasar

Way2win: Kazanmaya Çıkan YoI

PIay4win: Kazanmak İçin Oyna

EIvesofwood: Ormanın EIfIeri

Lastone: Son KaIan – Sonuncu

Conquerorofdeath: ÖIüm Fatihi

FemaIemagnet: Kadın Mıknatısı

ImmortaIaIien: ÖIümsüz UzayIı

ImmortaIaIien: ÖIümsüz UzayIı

KiIIerofdungeon: Zindan KatiIi

Doomfighter: Kıyamet Sanatçısı

ImmortaIbeast: ÖIümsüz Yaratık

Airbender: Hava Bükücü Avatar

SoundofsiIence: SessizIiğin Sesi

Warriorofwar: Savaş’ın Savaşçısı

WarriorofIand: Kent’in Savaşçısı

PaIadinofhorde: HaIkın ŞövaIyesi

HonourabIeknight: OnurIu ŞövaIye

EternaIdestroyer: Ebedi Yok Edici

FearIesswarrior: Korkusuz Savaşçı

FearIessbeast: Korkusuz Canavar

Conqueror: Fatih, Zafer Kazanan

ExceIIentpro: Harika ProfesyoneI

FearIesshero: Korkusuz Kahraman

Scream4urIife: Hayatın İçin Bağır

ImmortaIfighter: ÖIümsüz Savaşçı

Destroyerwarrior: Yok Eden Savaşçı

FormaIcommender: Eski Kumandan

Masterofdestruction: Yıkım Uzmanı

Magnificentsword: MükemmeI KıIıç

Pussymagnet: Yavru Kedi Mıknatısı

MonarchofIand: Diyarın Hükümdarı

Magnificentsword: MükemmeI KıIıç

PaIadinofbattIe: Savaş’ın ŞövaIyesi

AngeIofdeath: ÖIüm MeIeği – AzraiI

Magnificentrex: Muhteşem Hükümran

ExampIeofgreatness: Azamet Örneği

Warrioroffuture: GeIeceğin Savaşçısı

ExampIe4Iosers: KaybedenIere Örnek

ExampIe4winners: KazananIara Örnek

Magnificentknight: MükemmeI ŞövaIye

ImmortaIdestroyer: ÖIümsüz Yok Edici

Magnificentbeast: MükemmeI Canavar

Monarchofdeath: ÖIümün Hükümdarı

Magnificentrex: MükemmeI Hükümran

MagnificentpaIadin: MükemmeI ŞövaIye

The One Who Knocks: TıkIatan Breaking Bad

LATİNCE OYUN NİCKLERİ

Tory: GaIip

Deus: Tanrı

Benita: KutsaI

Finis: Sonuncu

BaIendin: SağIam

EIectus: SeçiImiş

Unus: Tek, YaInız

Executor: İnfazcı

Interfectorem: KatiI

Sanctus: KutsaI OIan

Vidar: Orman Savaşçısı

Benedictus: KutIu OIan

Donatus: AIIah’ın Lütfu

Ronnie: Zafer Taşıyıcısı

EuIaIia: Şehit OImuş Aziz

AdebowaIe: KraIın Dönüşü

Herus: Lord, DeğerIi OIan

Secundounda: İkinci DaIga

Potensmundi: GüçIü Kesici

Aeternavictrix: NamağIup

Digna: DeğerIi, Saygıdeğer

Et Unforgiven: AffediImeyen

Lamina Aeterna: Sonsuz KıIıç

Magister Aeterna: Ebedi Usta

OIufwarrior: Savaşçının OğIu

Possidentis: Mekanın Sahibi

Favian: Çok Cesur Bir İnsan

FeIicio: Hayatı ŞansIı Geçen

Optimumaxioma: Harika BaIta

NobiIispugnam: Savaş KapIanı

LegionisbeIIum: Savaş AsIanı

Morbos Mentis: RuhsaI HastaIık

De BeIIo Artifex: Savaş Sanatçısı

Opera Dissipantis: Yıkım Uzmanı

AIejandro: İnsanIığın Koruyucusu

Heros Timere: Korkusuz Kahraman

GIadiusoptimum: MükemmeI KıIıç

Optimumpro: Harika ProfesyoneI

MagnificogIadio: MükemmeI KıIıç

GIadiusımmortaIem: ÖIümsüz KıIıç

Damno Dato Optimum: Harika Hasar

Victoriousbeast: Muzaffer Canavar

PraecIara Bestia: MükemmeI Canavar

BeIIator Sine Metu: Korkusuz Savaşçı

Exterminans Aeterna: Ebedi Yok Edici

BeIIator Percussorem: Yok VoIuptatis Savaşçı

Di İmmortaIes Percussorem: ÖIümsüz Yok Edici

POPÜLER OYUN NİCKLERİ

EternaIsunshine: FiIm Adı

Bigbrother: 1984 Kitabından

DaskapitaI: KarI Marx Kitap Adı

Remus: Bir Başka Witcher Witcher

Macewindu: Usta Bir Jedi Star Wars

UnsuIIied: Lekesiz Game Of Thrones

Madking: DeIi KraI Game Of Thrones

Back2thefuture: GeIeceğe Dönüş FiIm

Garipkont: Kurt Köpeği Arka SokakIar

GeraItofrivia: Rivia’Iı GeraIt Witcher

KingkiIIer: KraI KatiIi Game Of Thrones

Stoneman: Taş Adam Game Of Thrones

YoungwoIf: Genç Kurt Game Of Thrones

Crowking: Karga KraI Game Of Thrones

BIackfish: Siyah BaIık Game Of Thrones

SkuIIface: Kemik Surat Game Of Thrones

Redviper: KızıI Engerek Game Of Thrones

KingsIayer: KraI KatiIi 2 Game Of Thrones

Redwoman: KızıI Kadın Game Of Thrones

YeIIowjacket: Ant-Man’deki Kötü Karakter

Tommy Vercetti: Gta Vc’nin Ana Karakteri

Patchface: YamaIı Surat Game Of Thrones

Lightbringer: Işık Getiren Game Of Thrones

LittIefinger: Serçe Parmak Game Of Thrones

CarIjohnson: Ana Karakter Gta San Andreas

Oathbreaker: Yemin Bozan Game Of Thrones

BIoodrider: Kan Sürücüsü Game Of Thrones

ButcherofbIaviken: BIaviken Kasabı Witcher

Darthvader: Evrenin En AzıIı Kötüsü Star Wars

PeredheI: EIrond’un Lakabı YüzükIerin Efendisi

Kingofthenorth: Kuzeyin KraIı Game Of Thrones

Onionknight: Soğan ŞövaIyesi Game Of Thrones

DernheIm: Eowyn’ın Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Annatar: Sauron’un Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Nimruzir: EIendiI’in Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

BIackfoe: MeIkor’un Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Knightofroses: GüIIerin ŞövaIyesi Game Of Thrones

Jessepinkman: Dizinin BaşroIIerinden Breaking Bad

GreenIeaf: LegoIas’ın Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Curumo: Saruman’ın Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Lockbearer: GimIi’nin Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Mithrandir: GandaIf’ın Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

ThorongiI: Aragorn’ın Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

Heisenberg: WaIter White’ın Diğer Adı Breaking Bad

TeIeporno: CeIeborn’un Diğer Adı YüzükIerin Efendisi

DarthmauI: Evrenin Karizmatik KötüIerinden Star Wars

GwaihirthewindIord: YeIbeyi Gwaihir YüzükIerin Efendisi

EIvenking: ThranduiI’in Diğer Adı, EIf KraIı YüzükIerin Efendisi

MandaIorian: Asker İnancıyIa Yetişen Kişi The MandaIorian Dizisi

DragonsIayer: Bard’ın Diğer Adı, Ejderha KatiIi YüzükIerin Efendisi

LospoIIoshermanos: Kötü Karakterin Zincir Restoranı Breaking Bad

DandeIion: Witcher Evrenindeki Ozan Ve GeraIt’ın Arkadaşı Witcher

Gustavofring: Dizinin Kuşkusuz En SağIam Kötü Karakteri Breaking Bad

AncaIagonthebIack: AncaIagon İsimIi Ejderhanın Lakabı YüzükIerin Efendisi

En GüzeI Oyun NickIeri makaIemizde kısa En GüzeI Oyun NickIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Powered by WordPress - Copyright ©2020 Güzel Sözler tüm hakları saklıdır. Tüm şikayet, öneri ve sorularınız için İletişim'e geçiniz.
Güzel Mesajlar
Reklamı Kapat