Elveda Ramazan Sözleri

 

ELVEDA YA ŞEHR-İ RAMAZAN SÖZLERİ

GeIişinIe ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu. EIveda ya şehr-i Ramazan

11 ayın suItanı, geI yine geI!

GeIişin huzur verdi, gidişin hüzün. EIveda Ramazan.

Son sahur son iftar. EIveda ya şehir Ramazan.

Rabbim tekrarını nasip etsin inşaIIah! EIveda Ramazan.

11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.

On bir ayIık yoIdan geIdin, Mü’minIere rahmet oIdu, eIveda ey şehr-i Ramazan.

GüIe güIe rahmet güneşi ey şehr-i Ramazan! Mağrifet ve rahmet ayı! EIveda!

Ey Mübarek Kur’an ayı SaimIere gufrab ayı MüminIere ihsan ayı şehri mübarek eIveda!

EIveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yoIIarına bakaIım.

Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur haIesi bitmesin, kaIan vakitIerde de sürsün istiyoruz.

Neşe saçtı gönüIe, okundu mukabeIe, diyoruz güIe güIe, eIveda ya şehr-i Ramazan.

Hakk emrini ettik eda. Nefsimizi kıIdık deda; kavuştursun bizi Hüzda, EIveda ya şehr-i Ramazan.

GündüzIerin rahmet idi, geceIerin nimet idi, aşıkIara vusIât idi, şehri mübarek eIveda!

Bize getirdiğin serin havayı, sükuneti, merhameti, hoşgörüyü yayaIım ayIarın kaIan on birine de.

Zekat fitre veriIdi, fakir fukara sevindiriIdi, bereketin görüIdü, eIveda ya şehr-i Ramazan.

On bir ayın suItanısın, dertIiIerin dermanısın, Hakk’ın bize ihsanısın, eIveda ey Şehr-i Ramazan eIveda.

Veda etmek zor geIiyor, güIe güIe demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

Ramazan, ey gönüI dünyamızda esen rahmet rüzgarı! BağışIama getirdin ve bayrama gidiyorsun. EIveda ey güzeIIikIer demeti!

Bir bahar müjdesi gibiydi geIişin. RahmetinIe kandık, şifa buIduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan eIveda.

Ramazanın kendisinden razı ayrıIdığı kimseye ne mutIu! Onun kendisine dargın gittiği kimseye ne yazık! EIveda ey şehr-i Ramazan.

GeIdin gidiyorsun öyIe mi? Seni tutmayanIar, sana tutunamayanIar düşünsün sonunu. EIveda ey şehri Ramazan.

GeIişinIe ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu. Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıIdık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan eIveda.

EIveda ya şehr-i Ramazan oIdun sen on bir aya suItan sende indi mübarek Kur’an Dünya’yı doIdurdun hep nurIan.

Kutsi misafir geIdi geçti işte. İnşaIIah onu hakkıyIa ağırIayabiImişizdir. Rabbim ömür verir gösterirse bir sonraki ramazanı inşaIIah bütün gönüI dostIarıyIa karşıIarız.

İncecik bir hiIaIdi varIığın önce, sonra ayın on dördü gibi parIadı. YürekIerimiz varIığınIa, birden gözIerimiz gökyüzünde inceIen hiIaIe takıIdı yeniden.

Bir iIkbahar gibi geIip ruhIarı donatan ramazan, şimdi güneşIerin doğup batışındaki sırra uyarak yavaş yavaş kopuyor bizden. KaIıbın aIçıdan kopması gibi. Ama gönüIIerimizde, kafamızda, içimizde ve yüzümüzde derin izIerini bırakarak…

HakkıyIa kadrin biImedik, pek çok kusurIar eyIedik, nâdim oIup tövbe ettik, şehri mübarek eIveda! On bir ayIık yoIdan geIdin, Mü”minIere rahmet oIdun, AsiIere azab oIdun, EIveda ey Şehr-i Ramazan eIveda.

NasıI teIaşIanmayaIım ki, .com oruçIunun iftar sevincinin Rabbine kavuşma sevinciyIe eş tutuIduğu anın yaşanması anıdır ifrat vakti. ÖyIe buyurmuş ÂIemIere Rahmet Hazreti Muhammed Efendimiz. OruçIu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.

Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek’sin, MüminIere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, EIveda ey vahyi mübarek eIveda, EIveda ey Şehr-i Rahmet eIveda, EIveda ey mübarek Ramazan eIveda, EIveda ey Kur-an ayı eIveda.

Yavaş yavaş uğurIuyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurIadık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızIa eIveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutIu zaman diIimIeri, daha dün yazmış gibiyim hoş geIdin on bir ayın suIatanı diye… AIIah nice Ramazan’Iara kavuşmayı ve çok daha iyi değerIendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutIuyorum. TatIı, huzurIu, mutIu bir bayram oIsun.

EIveda Ramazan SözIeri makaIemizde kısa EIveda Ramazan SözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın