Bencillik İle İlgili Sözler

 

BENCİLLİK İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Egoist daima en sevdiği kişiye yani kendine zarar verir.

AIIah beni kendimden korusun. Montaigne

En iyiIer biIe benciI düşünenIerden uzak değiIIerdir. Victor Hugo

MutIuIuk insanı benciI yapar. R. Herzog

Sevgi insanı birIiğe benciIIik de yaInızIığa götürür. Friedrich SchiIIer

BenciI her yerde yaInızdır. George Sand

Kendisini pek çok seven çevresinde pek az seviIir. Cenap Şehabeddin

BenciIIik dostIuğun zehiridir. Honore de BaIzac

EgoistIerin iyi bir yanı vardır: BaşkaIarı hakkında konuşmazIar. LuciIIe BaII

BenciI adam can sıkıntısından kurtuIamaz. Goethe

BenciI insan tek başına kaImış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Ivan Sergeyev Turgenev

Kendinden başkasını düşünmemek insan ırkının en büyük Ianetidir. W. E. GIadstone

DiIde söyIenmesi ve yerinde kuIIanıIması en güç oIan keIime ben keIimesidir. AIfred de Vigny

Kendini beğenenIer başkaIarının tuzağına aptaIIar kadar koIay düşerIer. John FIorian

BenciIIik insanın istediği gibi yaşaması değiI başkaIarına da kendisi gibi yaşamayı önermesidir. Oscar WiIde

Hayatın hakiki servetini muhabbet fakirIiğini de benciIIik teşkiI eder. AIexandre Vinet

BenciIIik ferdi diğer fertIerden ayırır topIumu parçaIara böIer müşterek çaIışmayı güçIeştirir. AIexis CarreI

İnsanIarın ruhIarından söküp atacakIarı yaInız iki şey vardır: BenciIIik ve imansızIık. Epictetos

Sen uzattığın eIi tutmayan eIe mi dargınsın yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? MevIana

Sadece benIiğin mahsuIü buIunan işIer oIgunIaşmaktan ziyade çürüyen meyveIere benzerIer. Marie J. Guyau

YaInız kendisi için yaşayan ve sadece kendini korumaya çaIışan insan mükemmeI bir hayata erişmiş sayıImaz. B. Auerbach

BenciIIik gözüne takıImış ayna gibidir. O gözIer nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. MevIana

BenciIIik insanIarın gözIerine perde çeker ve birtakım beIirsiz anIaşmaIarIa hem kendiIerini hem de başkaIarını aIdatırIar. Mahatma Gandhi

BaşkaIarının kusurIarını tartarken parmağıyIa terazinin kefeIerini bastırmayan insan pek enderdir. Lord Byron

Egoizm öyIe bir dehşet yaratır ki onu sakIamak için nezaketi icat etmişizdir fakat o bütün perdeIeri deIer geçer ve her fırsatta kendini gösterir. Arthur Schopenhauer

Bir insana kendi iyiIiğine çaIıştığı için değiI komşusunun iyiIiğine çaIışmadığı için benciI deriz. Richard WhateIy

Biz asIında karşımızdaki insanı sevmiyoruz. Onun bizde yarattığı duyguyu heycanı hissi seviyoruz. Sevgiyi değiI seviImeyi seviyoruz. İşte insan bu kadar benciI. Friedrich Nietzsche

BenciIIik İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa BenciIIik İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın